Dziękujemy za udział w czwartej, ostatniej aukcji obiektów kolekcjonerskich ze zbiorów Barbary Piaseckiej Johnson (01 grudnia 2015 r.)


Kolejna aukcja: Aukcja książek ze zbiorów Barbary Piaseckiej Johnson - online

W celu uzyskania informacji o wszystkich nadchodzących aukcjach Domu Aukcyjnego DAES prosimy o kontakt pod adresem aukcje@daes-antyki.pl, pod tel. + 48 71 34-372-80 lub w salonie D.A. DAES.

Razem pomagamy dzieciom z autyzmem

Aukcja charytatywna na rzecz Fundacji Barbary Piaseckiej Johnson


Jedna z instytucji utworzonych z inicjatywy Barbary Piaseckiej Johnson powstała w celu niesienia pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętej autyzmem. Kolekcjonerka przekazała na rzecz Fundacji całą swoją bogatą kolekcję malarstwa polskiego oraz innych obiektów, przeznaczając dochód z ich sprzedaży na finansowanie długoterminowego programu szerzenia rzetelnych informacji na temat terapii autyzmu oraz na utworzenie wiodącego europejskiego ośrodka wczesnej interwencji, aby wprowadzać dzieci dotknięte tym schorzeniem w normalne życie. W ramach przedsięwzięcia powstał w Gdańsku Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (www.iwrd.pl), który oferuje skuteczną, opartą na wynikach najnowszych badań naukowych, profesjonalną terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju, prowadzi własny program badawczy oraz szkoli wysokiej klasy specjalistów z Polski i Europy. Instytut powstał w bliskiej współpracy z Princeton Child Development Institute i jest jedną z najbardziej cenionych tego typu placówek na świecie.

Zgodnie z życzeniem Fundatorki, środki uzyskane ze sprzedaży obiektów prezentowanych w katalogach aukcyjnych przeznaczone są na rzecz ufundowanych przez nią instytucji charytatywnych.
One of the philanthropic programs  established from the initiative of Barbara Piasecka Johnson was created specifically to help children and young adults with autism. Mrs. Johnson donated to the Foundation her extensive collection of paintings by Polish masters and other works of art, designating all proceeds from the sale to finance a long-term agenda of increasing awareness and understanding of autism, and to create a center for excellence in early autism intervention in Europe to give autistic children a chance to lead productive and fulfilling lives. As part of this mission, the Foundation established The Institute for Child Development (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka) in Gdańsk, Poland (www.iwrd.pl), a non-profit organization, which now offers world-class science-based therapy to children with autism and assistance to their families, conducts scientific studies of autism therapy, and offers training for professionals specializing in autism. The Institute is modeled on and closely cooperates with the Princeton Child Development Institute in the United States, a world leader in the field.

In keeping with the wishes of the Founder, proceeds from this sale, as was the case with number of previous auctions, will benefit the charities formed by Mrs. Johnson in order to ensure their continued operation.

Aukcja

Czwarta aukcja charytatywna ze zbiorów Barbary Piaseckiej Johnson 1 grudnia 2015 r.

SESJA 1: Przedmioty pozostałe z aukcji 1,2,3
SESJA 2: 4 Aukcja charytatywna obiektów kolekcjonerskich ze zbiorów BPJ


Pobierz katalog pdf
Zobacz katalog "4 aukcja ze zbiorów Barbary Piaseckiej Johnson"

Aukcje archiwalne


Zobacz archiwum

Barbara Piasecka Johnson

Założycielka fundacji pomagającej dzieciom z autyzmem


KOLEKCJA

Kolekcja dzieł sztuki dawnych mistrzów zgromadzona przez Barbarę Piasecką Johnson oraz jej męża, J. Sewarda Johnsona, jest powszechnie uznawana za jeden z najważniejszych prywatnych zbiorów powstałych w ostatnich czasach. Co więcej, zasadnicze zręby tej niezwykłej kolekcji powstały w ciągu zaledwie około dwudziestu lat, a zawierały dzieła mistrzów tej miary co Fra Angelico, Botticelli, Leonardo, Mantegna, Rafael, Rembrandt, Vermeer, Gauguin czy Brancusi. Dzięki uniwersyteckiemu wykształceniu w dziedzinie historii sztuki oraz wyrobionemu smakowi Barbara Piasecka Johnson z nadzwyczajną pasją konesera uczestniczyła w kształtowaniu kolekcji, pracując nad wyszukiwaniem obiektów oraz ich nabywaniem, jak też w procesach darowizn, zamian czy sprzedaży, bezpośrednio współpracując z wiodącymi światowymi specjalistami, dwoma największymi domami aukcyjnymi świata – Christie’s i Sotheby’s – oraz najznamienitszymi marszandami sztuki. W początkowym okresie zbiór zawierał głównie dzieła sztuki XX wieku oraz grupę malarstwa holenderskiego i flamandzkiego, aby wkrótce zostać poszerzonym o dzieła sięgające średniowiecza a nawet starożytności aż po okres baroku i czasy późniejsze.

PROJEKTY, BADANIA, PUBLICZNE PREZENTACJE

Obcowanie z dziełami sztuki najwyższej klasy i przebywanie w otoczeniu pięknych przedmiotów było dla Barbary Piaseckiej Johnson źródłem głębokiej radości i zadowolenia. Rozumiała ona jednak także doskonale, że jest jedynie doczesnym kustoszem tych ponadczasowych wytworów ludzkiego geniuszu, które w ostatecznym rozrachunku należą do całych społeczności. Z tych właśnie powodów chętnie udostępniała obiekty ze swoich zbiorów w formie użyczeń muzealnych, uczestnictwa w projektach naukowych, badaniach porównawczych, publicznych prezentacjach, czy tym podobnych. Wątkiem przewodnim wystaw z Kolekcji było przekonanie, że najpełniejszy odbiór sztuki następuje w kontekście, dla którego dzieła były pierwotnie przeznaczone oraz wśród innych, umiejętnie wyselekcjonowanych obiektów znacząco potęgujących ich odziaływanie i unikalność. Z tych właśnie względów obok obrazów prezentowane były zazwyczaj meble z danego okresu, rzeźba, srebro, porcelana, kobierce, tkaniny oraz inne elementy dekoracyjne, co w sumie składało się na spójny przekaz i nastrój przenoszący widza w minioną epokę.

EKLEKTYCZNY WACHLARZ SZTUKI

Te zasady kierowały również procesem gromadzenia kolekcji, która jako całość obejmowała nadzwyczaj zróżnicowany wachlarz wielkiej sztuki oraz rękodzieła: od nakryć stołowych po obiekty sakralne, od kamieniarstwa ogrodowego po artystyczne parawany, od obrazów Dawnych Mistrzów po świeczniki, lichtarze czy żyrandole, od urzekających drobiazgów po monumentalny Badminton Cabinet, od znakomitych brązów po unikalną biżuterię, od starodruków po wykwintne wina, od zegarów i zegarków przez bursztyn i koral po wszechobecne motywy muszli – na meblach, w srebrze, porcelanie czy sztućcach, a wszystko zgromadzone w poczuciu harmonijnego piękna, płynnie wtopione w pomieszczenia oddające bogaty zakres zainteresowań Kolekcjonerki i zaaranżowane w niepowtarzalnym, eklektycznym stylu. Zbiory wzbogaciły wnętrza posiadłości w Nowym Jorku, New Jersey, a także w Austrii, Monako i kameralnych domów na Florydzie, w Polsce, na włoskiej Riwierze.

FUNDACJA

Ponad wszystko jednakże, kwestie związane z Polską i Polakami zawsze i nieodmienne pozostawały najbliższe sercu Barbary Piaseckiej Johnson i stanowiły źródło zarówno wielkiej dumy jak i troski. Tak jak chętnie użyczała obiekty ze swojej kolekcji, równie chętnie służyła innym środkami materialnymi. Przez całe życie przeznaczała ogromne fundusze na wsparcie najbardziej potrzebujących i najbardziej utalentowanych ludzi ze swojej ojczyzny. W tym celu wspólnie z mężem utworzyła fundację dobroczynną The Barbara Piasecka Johnson Foundation, która wraz z innymi powołanymi przez nich do życia organizacjami charytatywnymi udzielała poważnego wsparcia Solidarności, ofiarom stanu wojennego, domom opieki dla osób starszych i chorych, domom samotnych matek, wybranym placówkom służby zdrowia oraz bardzo wielu innym ważnym inicjatywom humanitarnym. Jednocześnie Fundacja udzielała stypendiów i subsydiów wybranym artystom, studentom oraz pracownikom naukowym z Polski, tym samym umożliwiając im pracę w najbardziej elitarnych światowych ośrodkach badawczych i twórczych.

CEL AUKCJI

Jedna z instytucji powstała wyłącznie w celu niesienia pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętej autyzmem. Barbara Piasecka Johnson przekazała na rzecz Fundacji całą swoją bogatą kolekcję malarstwa polskiego oraz innych obiektów, przeznaczając dochód z ich sprzedaży na finansowanie długoterminowego programu szerzenia rzetelnych informacji na temat terapii autyzmu oraz na utworzenie wiodącego europejskiego ośrodka wczesnej interwencji, aby wprowadzać dzieci dotknięte tym schorzeniem w normalne życie. W ramach przedsięwzięcia powstał w Gdańsku Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (www.iwrd.pl), który oferuje skuteczną, opartą na wynikach najnowszych badań naukowych, profesjonalną terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju, prowadzi własny program badawczy oraz szkoli wysokiej klasy specjalistów z Polski i Europy. Instytut powstał w bliskiej współpracy z Princeton Child Development Institute i jest jedną z najbardziej cenionych tego typu placówek na świecie. Zgodnie z życzeniem Fundatorki, środki uzyskane ze sprzedaży obiektów w katalogach aukcyjnych przeznaczone są na rzecz ufundowanych przez nią instytucji charytatywnych.

THE COLLECTION

The collection of Old Masters and other works of art assembled by Barbara Piasecka Johnson and her husband, J. Seward Johnson, Sr. is universally acclaimed as one of the most important private art collections formed in recent memory. At its core, it was created within approximately twenty years, which is a remarkably short period of time. To name just a handful of artists, it included masterpieces by Fra Angelico, Botticelli, Leonardo, Mantegna, Raphael, Rembrandt, Vermeer, Gauguin, or Brancusi. As a formally trained art historian with a very discerning eye, Mrs. Johnson worked passionately on acquisitions as well as sales, gifts or exchanges together with a number of leading specialists in their respective fields, two largest auction houses, Christie’s and Sotheby’s, and the most prominent art dealers. Initially, the collection consisted of a number of wonderful 20th century artworks and a group of Dutch and Flemish paintings, soon to be greatly expanded to encompass objects dating from the Middle Ages – and even as far back as Antiquity – through the Baroque and beyond.

PROJECTS, RESEARCHES, PUBLIC PRESENTATIONS

Mrs. Johnson reveled in her artworks and tremendously enjoyed living in their presence as well as surrounding herself with all sorts of beautiful things, but she also understood she was merely a transient custodian of these timeless treasures which in fact belong to all of humankind. That is why she willingly shared the collection through museum loans, research projects, comparative studies, public exhibitions, etc. Mrs. Johnson strongly believed that works of art are best appreciated not in isolation, but when shown within spaces for which they were originally designed and created, or in the context of other meaningful objects that enhance their magnificence, individuality, and mastery of expression. That is why in addition to paintings and sculpture for instance, her exhibitions usually included period furniture, silver, porcelain, carpets, tapestries, textiles, and other decorative objects, which all made for a uniquely atmospheric character.

ECLECTIC ART RANGE

That is how she shaped the collection as well, which in its entirety ran the full gamut of high art and artisanship: from tableware to ecclesiastical objects, from garden statuary to cushion covers, from stunning Old Masters to splendid light fixtures, from the phenomenal Badminton Cabinet to charming trinkets, from fine bronzes to exquisite jewelry, from prints and books to specialty wines, from clocks and watches to amber, coral, shells, and the beloved, ubiquitous shell motifs, be it on furniture, silver, porcelain, or flatware, all assembled with a striking sense of beauty and an overarching principle of refined balance, seamlessly incorporated into living areas in keeping with the Collector’s imagination, connoisseurship, and uniquely eclectic style. The collection enriched interiors of the mansions in New York, New Jersey, as well as in Austria, Monaco and her cameral homes in Florida, Poland and on the Italian Riviera.

FOUNDATION

Above everything else however, all things Polish were always closest to the heart of Barbara Piasecka Johnson as well as a source of great pride and concern. Just as she willingly shared her collection, so did she share her material wealth. Throughout her life she used vast resources to support the most needy and the most talented from her native Poland. To this end, Mr. and Mrs. Johnson formed the Barbara Piasecka Johnson Foundation along with several other charitable organizations, which extended major support to the Solidarity movement, victims of martial law in Poland, nursing homes, homes for single mothers, selected health care facilities, and a number of other important humanitarian projects. Simultaneously, the Foundation provided grants and scholarships to selected students, artists, and professionals from Poland to give them access to the most prestigious centers for research and education worldwide.

AUCTION AIM

One of the philanthropic programs was created specifically to help children and young adults with autism. Mrs. Johnson donated to the Foundation her extensive collection of paintings by Polish masters and other works of art, designating all proceeds from the sale to finance a long-term agenda of increasing awareness and understanding of autism, and to create a center for excellence in early autism intervention in Europe to give autistic children a chance to lead productive and fulfilling lives. As part of this mission, the Foundation established The Institute for Child Development (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka) in Gdańsk, Poland (www.iwrd.pl), a non-profit organization, which now offers world-class science-based therapy to children with autism and assistance to their families, conducts scientific studies of autism therapy, and offers training for professionals specializing in autism. The Institute is modeled on and closely cooperates with the Princeton Child Development Institute in the United States, a world leader in the field. In keeping with the wishes of the Founder, proceeds from this sale, as was the case with number of previous auctions, will benefit the charities formed by Mrs. Johnson in order to ensure their continued operation.

fundacja_logo

Partnerzy akcji

"Razem pomagamy dzieciom z autyzmem"


    portal_rs_adres_www_wb logo-rec logo-artissima logo-artstock logo-artinfo k_i_s_logo

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas


Wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Pl. Kościuszki 15-14
50-027 Wrocław

tel: + 48 71 34-372-80
info@daes-antyki.pl
www.daes-antyki.pl

Kontakt

ANTYKWARIAT DAES Dariusz Stoces